โปรแกรมคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ง่ายเพียงแค่คลิก!

โปรแกรมคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

 • ราคาทั้งหมด 0

  ราคาทั้งหมด ราคาก่อนรวม VAT

 • VAT 7% 0

  VAT 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่รัฐกำหนดในอัตรา 7%

 • ราคารวม VAT 7% 0

  ราคารวม VAT 7% ราคาหลังรวม VAT

 • หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% 0

  หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เงินภาษีที่มีการหักไว้ล่วงหน้าในอัตรา 3%


 • ราคารวมหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 0

  ราคารวมหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย ราคาที่ต้องจ่ายจริงหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย

 • หากคุณชื่นชอบเว็บไซต์ thcount.com คุณสามารถติดตามการพัฒนาและส่งกำลังใจให้กับพวกเราได้เสมอ

  Create a free account
  Image Description
  Image Description