นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

thcount.com ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การควบคุมการใช้ข้อมูล รวมถึงการเก็บข้อมูลการเข้าสู่เว็บไซต์ในรูปแบบคุกกี้ จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้งาน รวมถึงการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ ซึ่งท่านสามารถเพิกถอนการให้คำยินยอมการเก็บคุกกี้ได้ทุกเมื่อเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์หรือผู้ให้บริการมีการส่งไปจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ของท่านผ่านทางเว็บ เบราว์เซอร์ (หากท่านอนุญาต) ซึ่งช่วยให้ระบบของเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการรู้จักเบราว์เซอร์ของท่าน และสามารถจดจำ ข้อมูลบางอย่าง รวมถึงข้อมูลพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามรหัสในไฟล์คุกกี้จะทำให้เว็บไซต์รู้เพียงว่า ท่านเป็นผู้ใช้โดยเฉพาะ แต่จะไม่สามารถระบุชื่อหรือที่อยู่หรือข้อมูลอื่นของท่านได้เว้นแต่ท่านจะได้ให้ไว้

เราใช้คุกกี้อย่างไร

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จากท่านทุกรายการผ่านคุกกี้ และจะใช้คุกกี้เพื่อประโยชน์ในการ พัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงการให้บริการของเรา รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้บริการของท่าน ให้สามารถสร้างประสบการณ์ และความพึงพอใจตลอดการใช้บริการของเรา การทำงานของคุกกี้ช่วยให้เรารวบรวมและจัดเก็บ ข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านโดยอัตโนมัติดังต่อไปนี้

 • จดจำกิจกรรมท่านบนหน้าเว็บไซต์ของเรา และจดจำสิ่งที่ท่านตั้งค่าไว้ก่อนหน้า
 • เก็บข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม เนื้อหาที่ท่านดู ลิงก์ที่กด และข้อมูลเบราว์เซอร์ ไอพีแอดเดรส ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
 • วันที่และเวลาที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ ระยะเวลาที่ท่านอยู่บนเว็บไซต์ของเรา
 • ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา และหน้าเว็บที่ท่านเข้าเยี่ยมชม และนำท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา

การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถจัดการคุกกี้บนเว็บไซต์ผ่านการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานได้ โดยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า การยอมรับ ปฏิเสธ หรือลบคุกกี้ ซึ่งหากท่านเลือกจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ท่านอาจจะพบว่าระบบการให้บริการของเราอาจไม่สามารถให้บริการได้เต็มประสิทธิภาพ การตั้งค่าบนเบราว์เซอร์แต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกัน ดังนั้นหากท่านต้องการจัดการคุกกี้ ควรเข้าไปตรวจสอบการตั้งค่าบนบราวเซอร์ที่ตามใช้งานอยู่ ตามรายละเอียด ดังนี้

 • Chrome
 • Chrome for Android
 • Chrome for iOS
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Safari
 • Safari for iOS

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

thcount.com สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมหรือยกเลิกนโยบายการใช้คุกกี้นี้ ข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบและอ่านทบทวนนโยบายการใช้คุกกี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะไม่จัดเก็บข้อมูล หรือข้อความใด ๆ ที่ท่านใช้ในการคำนวณบนเว็บไซต์ thcount.com ทั้งสิ้น แต่จะเป็นเพียงการประมวลผลแบบอัตโนมัติเท่านั้น ท่านมั่นใจได้ว่าข้อความ บทความ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ใช้ในการคำนวณของท่านจะไม่มีการเผยแพร่ต่ออย่างแน่นอน โปรดมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลและการใช้งานบริการกับ thcount.com

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้า เว้นแต่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นการลิดรอนสิทธิ์ของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะไม่สามารถทำได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ได้ลงประกาศในเว็บไซต์ของเรา ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบและอ่านทบทวนประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์ถือเป็นการตกลงในการปฏิบัติตามและผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ

เมื่อท่านใช้บริการของเรา หมายความว่า ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

 • หากท่านได้ทำการลงชื่อเข้าใช้งานในเว็บไซต์ thcount.com แล้ว หมายความว่า ท่านได้ยินยอมในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน หากเกิดเหตุสุดวิสัยใด ๆ ที่มิได้เกิดจากการทำงานของทางระบบ thcount.com ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบด้วยเหตุใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ใช้งานในเว็บไซต์ thcount.com ต้องไม่อัปโหลดข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลใด ๆ โดยปราศจากความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • การใช้งานในเว็บไซต์ thcount.com ต้องไม่ใช้เพื่อทำลายชื่อเสียง หรือการหมิ่นประมาทต่อเว็บไซต์ ทั้งนี้รวมถึงการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อเว็บไซต์และผู้พัฒนาระบบ
 • มิให้ทำการเผยแพร่ หรืออัปโหลดข้อมูลที่เป็นอันตราย ข้อมูลที่เป็นเท็จ รวมถึงข้อมูลที่ก่อให้เกิดไวรัส ที่นำมาสู่ความเสียหายต่อเว็บไซต์ thcount.com
 • ในกรณีที่ท่านนำโฆษณามาลงกับเว็บไซต์ thcount.com ของเรา ในส่วนของเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ รูปภาพ วิดีโอ หรือข้อความอื่นใดก็ตามที่ปรากฏอยู่ในโฆษณา หากพบว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นการละเมิดกฎหมายหรือมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม เว็บไซต์ thcount.com ของเรา จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น


ThCount Teams